جراحی دندان

جراحی دندان، شامل هر نوع جراحی‌ است که روی استخوان‌های فک و دندان‌ها انجام می‌شود. بیشتر اوقات زمانی که دندانپزشک از اصطلاح “جراحی دندان” استفاده می‌کند، با وحشت و ترس زیادی از جانب بیماران خود مواجه می‌شود. علت این است که اکثر بیماران در ذهنشان، این جراحی را یک فرایند بسیار دردناک و پرهزینه تلقی می‌کنند.

ادامه خواندنجراحی دندان