دکتر علی اصغر کوهساری

مدرس فیزیوتراپی شبکه دیو کرج متولد ۱۳۵۸ قزوین

 • کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکترای دندانپزشکی دانشگاه تهران

شروع به فعالیت به صورت حرفه‌ای سال ۱۳۹۴

 • مرکز درمانی درمانگاه شهید کلانتری کرج (سپاه)
 • درمانگاه شهید امیری خرم آباد
 • کلینیک دندانپزشکی یاس خرم آباد
 • درمانگاه شهید فلاحی تهران
 • مطب دندانپزشکی تهران ۱۷ شهریور
 1. دوره‌های زیبایی جهاد دانشگاهی- بنیان کاوش- انجمن دندانپزشکی
 2. دوره‌های لمینت بنیان کاوش- انجمن دندانپزشکی
 3. دوره‌های لمینت جهاد دانشگاهی
 4. دوره‌های افزایش طول تاج جراحی (لثه) جهاد
 5. دوره‌های پیشرفته ایمپلنت تحت نظر دکتر اعتمادی